Detaljer (detaljerte konstruksjonstegninger)


• Rammetegninger
• Spinmaster teknologi produkttegninger (rollmesh)
• Sikte tegninger
• Bøying og strekking av armering

Optimalisering


• Valg av armerings optimal løsning i henhold til prosjekteringskrav av konstruksjoner i armert betong (rollmesh, rammer, sikter, osv)
• De optimale løsninger for å redusere armerings avfall
• Prosjektvurdering for å forberede et pristibud

 
 
 
 
← Back