Armeringsarbeider

• Vi tilbyr armeringsarbeider på stedet og kvalifiserte ansatte som har armeringsarbeidserfaring i  Finland, Sverige, Tyskland og Nederland
• Vi raskt gir det optimale antallet arbeidere på stedet
• Gjennom utføring av prosjektet er klienten gitt en individuell holdning som garanterer en rask og praktisk kommunikasjon


Fordeler som dere får

• Langsiktig kontrakt med en leverandør som tilbyr et komplett ansvar gjennom den hele prosjektsperioden
• En mulighet for å spare ved å redusere tiden for armeringsarbeider
• En fast pris for hele prosjektet

 
 
 
 
 
 
 
 
← Back