Detalizācija

Projektēšanas nodaļa

Ø Darbu izpilde saskaņā ar pasūtītāja rasējumiem
Ø Projekta detalizācija
Ø Nepieciešamā stiegrojuma daudzuma optimizācija
Ø Detalizēta rasējumu izstrāde
Ø Ātra un profesionāla darbu izpilde

Jūsu ieguvums

Ø Saīsināts projektēšanas termiņš
Ø Tiek piedāvāts optimālākais projekta risinājums
Ø Samazinātas stiegrojuma izmaksas
Ø Saīsināts objekta būvniecības termiņš

 
 
 
 
← atpakaļ